SOS Приятели

Подпомагане на връстници

Ако искаш :

 » Да опознаеш своята личност;

 » Да развиеш лидерски умения;

 » Да помагаш на своите приятели при кризи, проблеми и конфликти;

 » Да станеш Съветник на връстници.

Ела при нас !

Чрез ролеви игри, тестове, казуси и упражнения ще се научиш да постигаш успехи в общуването с другите.