Пътуване към успеха (Trip to success)

Целите на обучението са:


  • да помогне на младежите да опознаят себе си, за да могат съзнателно да определят по-нататъшния си жизнен път, да постигат успехи в общуването с другите, да повишат самочувствието си и увереността си, да развият своята индивидуалност;
  • да даде възможност на подрастващите да привикнат с начините за самостоятелно вземане на решения, с поемане на лична отговорност за собствените избори, с отстояване на мнението си и приемане на различно мнение, с отзивчиво поведение;
  • да се убедят участниците, че единствено тяхната активност е решаваща при подготовката им за бъдеща кариера, да фокусира вниманието им към собствените им ресурси и да ги мобилизира пълноценно за реализацията на техния кариерен план.