Публикации

  • КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ – ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА ОТКРИВАНЕ И МОТИВИРАНЕ НА ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ, Есенен научно-образователен форум "УЧИТЕЛЯТ: ПРИЗВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАНИЕ" (18-20 ноември 2011, ДИУУ), 56 страница (връзка)
  • „Етапи при създаване на уеб сайт” - електронно списание към Департамент за информация и усъвършенстване на учители – София, бр. 8/2007, категория : Концепции и технологии (връзка).
  • „Преди да започнем – образователен сайт Познай себе си”, електронно списание към Департамент за информация и усъвършенстване на учители – София, бр. 9/2007, категория : Добри педагогически практики (връзка).
  • „Ценни сме, защото сме различни” – урок по толерантност, сб. „Да преподаваме антидискриминация и толерантност”, Информационен офис на Съвета на Европа, 2008, стр. 167