Участия

• 11-14 октомври 2017 г. Велико Търново, Четвърти национален семинар за професионално развитие, водещ на Ателие за личностно развитие;

• 23-25 ноември 2016 г. Национално обучение за кариерни консултанти, София;

• 18-21 октомври 2016 г. Национална конференция "Насърчаване на четенето", София
"Четене с препятствия" - презентация;

• 27.10.2015 г. национална конференция "Младежката работа – нов инструмент за осигуряване на безопасна образователна среда";

• 18-21 декември 2014 г. учебна визита в Холандия;

 • 21.10.2013 г. участие в научна конференция "Building the Evidence Base”- Face-to-Face Berating: Methoden und Wirkung", Виена, Австрия;

 • 20-24.10.2013 г. учебна визита във Виена, Австрия и представяне на програмата „Кариерно консултиране и личностно развитие”;

 • 10-12.09.2013 г. Национален семинар „Обучение за кариерни консултанти”, София;

 • 12-13.03.2013 г. Национални дни на кариерата, София;

 •  26-30. 11. 2012 г. учебна визита в Хелзинки като победител в Първия национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България.

 •  10-12. 10. 2012 г. Международна конференция „Мотивация за развитие”, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към МОМН и фондация на бизнеса за образованието, София;

 •  18-20. 11. 2011 г. Есенен научно-образователен форум: "Учителят – призвание, компетенции, признание", София, ДИУУ;

 •  18.04. 2011 г. семинар: "Управление на човешките ресурси", София, институт "Ре-Генезис";

 •  24. 03. 2011г. Семинар: "Кариерното образование в България – гаранция за успешно икономическо развитие", София, НДК;

 •  11. 01. 2011 г. Училище за родители: емоционалната интелигентност, НБТ;

 •  27. 10. 2010, кръгла маса : Превенция на асоциалното поведение< Пловдив;

 •  23. 04. 2010 национална среща „Безопасен интернет”, Пловдив, хотел Тримонциум;

 •  20-21. 03. 2010 г. Първа национална научна конференция: ”Издигане авторитета на българския учител”, Варна

 •  28 април 2009, практикум "Антидискриминацията в българското общество", РПЦ – Пловдив;

 •  8 април 2009, дискусия „Училище и за родителите” , Пловдивска обществена телевизия;

 •  20-22 ноември 2008, национална конференция „Преподаване на антидискриминация и толерантност в училище”, В. Търново;

 •  5 юни, семинар „Организация, мобилност и пригодност за заетост”, София

 •  30 май 2008, национална конференция „Превенция на асоциалното поведение на децата”, парк-хотел „Санкт Петербург”;

 •  25 март 2008, урок в ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – „За живот без тютюн” – комуникационна кампания на Европейската комисия;

 •  15 декември 2007, регионална конференция „Детско психично здраве”, гр. Хисаря, научно съобщение;

 •  13-14 декември 2007, работна среща на комисиите за борба с противообществените прояви на ученици, екохотел „Здравец”;

 •  Ноември 2007г., дискусия:”Домашното насилие и детската агресивност”, радио Пловдив;

 •  Общинска комисия за превенция на насилие в училище

 •  Участие в национална конференция „Свободното време – ресурс за предотвратяване на насилието сред децата и младите хора”, 22-23 ноември 2005

 •  Участие в среща-разговор за насилието сред децата по Пловдивска обществена телевизия, декември 2005 г.

 •  Участие в „Дискусионно студио” на ТВ канал Пловдив за бъдещите дейности в ОДК, юли 2005 г.

 •  Национална среща по здравно възпитание, 5-6 ноември 2006, София

 •  Работна среща „Превенция на агресивно поведение”, 9 ноември 2006, Пловдив