Умения за живот

ИДЕЯ:

Да се подпомогнат учениците да усвоят адаптивни начини на поведение и действия при удовлетворяване на потребностите им и придобиване на важни за живота навици.

ЦЕЛИ:

Изработване на поведение, което да отговаря на обществените изисквания и на личните интереси на индивида:
Получаване на знания и опит в междуличностните отношения;
Придобиване на навици за отговорно поведение;
Развитие на самосъзнанието;
Промяна в житейските нагласи и др.

Предлаганите теми са предвидени за часа на класа. Може да се избере една или повече теми, но не повече от една на месец.

1. теми за 2 – 4 клас:
Аз съм значим.
Сприятеляване, поддържане на приятелства.
Противопоставяне на грубостта, клюки и интриги.
Съпричастност и загриженост.
Справяне с гняв и агресия.2. теми за 5 – 8 клас:
Общуване, приятелство, любов.
Кой съм аз?
Позитивни и негативни чувства.
Умения за общуване.
Справяне с гняв и агресия.3. теми за 9 – 11 клас:
Самооценка и Аз-образ.
Стрес и адаптация.
Управление на времето.
Зависимости.
Решаване на конфликтни ситуации.