Кариерно консултиране и личностно развитие

От пет години работя по авторска програма „Кариерно консултиране и личностно развитие”, с която спечелих първо място на Първия национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България.

Основни цели:

Оценяване собствения потенциал чрез различни въпросници и тестове; Информиране за съвременните професии и пазара на труда; Съставяне на реалистичен план за бъдеща кариера.

Дейности:

  • Информиране : предоставяне на значима и актуална информация за вземане на решения в образователен и професионален план; насочване към източници за допълнителна информация; съдействие за обработване и използване на информацията;
  • Оценяване : използване на психологически тестове и игрови методи за установяване и оценка на професионално значимите качества, интересите, предпочитанията, ценностите на детето/юношата, факторите на неговото обкръжение;
  • Съветване : даване на предложения и препоръки на децата/юношите и техните родители относно избора на учебно заведение и професия;
  • Консултиране : разработване съвместно с клиентите на програма за професионално и кариерно развитие на детето/юношата и оказване на подкрепа при осъществяването на програмата;
  • Тренинг за умения : развиване на умения за себеизследване, планиране на професионалното развитие, себепредставяне

Използвани методи:

Кратки лекции, дискусии, работа с въпросници, тестове и други методи за себеизследване, ролеви игри, работа в работна тетрадка.