Дискусионен клуб "Позиции"

Основни модули :

 » Самопознание и самооценка

 » Общуване - конфликти, спорове, дискусии

 » Умения за ясно и точно излагане на мисли

 » Подготовка за състезания