Анкетно проучване
"Гласовете на младите"

 Анкетата е проведена сред 500 ученици от 6 пловдивски училища, в периода март-април 2005 година и предоставя възможност мненията, възгледите и тревогите на младежите да бъдат чути и широко разпространени сред обществото и да се идентифицират проблемите, които те възприемат като приоритетни.

    Връзка към резултатите