Зависимости

 Сайтът "Зависимости" е създаден за участие в конкурса на МОН „НАЙ-ДОБЪР ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН КУРС ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕСИЯ” - КОНКУРС за УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА и няма комерсиален характер. Материалите в него са подбрани, структурирани и използвани в заниманията на школа „Социални умения” към Общински детски комплекс – Пловдив в програмата Приложна психология за тийнейджъри ОБЩУВАНЕ +. Сайтът се явява продължение на създаденият през 2006 г. за нуждите на школата образователен сайт „Познай себе си” ( psy.kalinova.org).

Професионално направление: код № 762 Социални дейности
Професия: код № 762020 Социален работник
Специалност: код № 7620201 Социални услуги на деца и семейства в риск.

Потърсете ни на адрес :

Сайт "Зависимости"