Образователен сайт "Познай себе си"

 „Познай себе си” е образователен сайт, създаден за нуждите на Школа „Социални умения” към Общински детски комплекс – Пловдив и няма комерсиален характер.

 Предложеният продукт е част от програмата „Приложна психология за тийнейджъри – ОБЩУВАНЕ +” , която има за цел придобиване и усъвършенстване на социални, емоционални и комуникативни умения на участниците.

 За да се развиват и утвърждават тези умения, тийнейджърите трябва да придобият знания :

 • за собствената личност - за начините на общуване и установяване на контакти, за това, което я отличава от другите, за силните и слабите й страни;
 • за отношенията с другите хора – за характера на приятелството и партньорството, за правата и отговорностити;
 • за позитивно мислене и активно отношение към живота;
 • за ориентация в социалната действителност, нетърпимост към несправедливостта, лъжата и агресивното поведение;

 Сайтът е структуриран така, че освен теорията, задължителна според ДОИ за предмета „Психология” 9 клас, да има и интересни и занимателни материали. В по-голямата си част са използвани уроци от учебника „Психология и логика – част I” на Иван Игов и др. и „Психология – учебно помагало” от същия автор, защото са написани на достъпен и разбираем от учениците език. Освен текста, към повечето от уроците има и полезни схеми, които онагледяват материала.
Галерията дава възможност на посетителите да се запознаят с едни от най-известните психолози. Публикувани са снимки и кратък текст за всеки от тях.
 Речникът съдържа кратки обяснения на ключови думи от уроците.
Личната папка е авторски елемент в сайта. Информацията, която се събира в папката помага на всeки потребител да открие и разбере сам себе си.

Сайт на "Познай себе си"